درباره ما

وبسایت عربی نت در پاییز سال 1400 توسط شاهین دودکانلوی میلان در جهت عدالت اموزشی تاسیس گشت.

وبسایت عربی نت با همکاری و همراهی جمعی از دانشجومعلمان رشته عربی دانشگاه فرهنگیان سلماس در جهت اجرای عدالت اموزشی و اموزش رایگان فعالیت میکند.